FP6 Ecodism Projesi

Ceramicx arabalardan ön cam kaldırılmasını kolaylaştırmak için bir ekipman geliştirdi. Kızılötesi ısı laminat cam boyunca yerleştirildi ve yapıştırıcıdaki mikroküreleri etkinleştirmek için kullanıldı. Bu mikroküreler ön camın kırılmadan kaldırılmasını sağladı. Programın ayarlanması aşağıda tarif edilmiştir.

Araç Parçalarının Geri Dönüşümü, Sökülmesi ve Bakımı için Yenilikçi Stratejilerin ve Uygulamaların Ekolojik ve Ekonomik Gelişmesi

Bu proje ile kullanım ömrünü tamamlayan arabaların içerdiği yapıştırılmış parçaların geri dönüşüm amacıyla sökülebilmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 


ECODISM - A New concept for an easy dismantling of structural bonded joints in auto elv and repair

Jean-Louis Bravet

ARKA PLAN

Araç Ömrü Sonu Yönetmeliği’nin hedeflerine ulaşmak için, otomotiv sanayi ve tedarikçilerinin yeni araç tasarımlarında bir araya gelmeye, aynı zamanda araçların geri dönüşümü ve bakımı için kullanılacak yenilikçi işlemleri ve yöntemleri geliştirmeye ihtiyaçları var.

Bugün otomotiv endüstrisi geri dönüştürelebilecek malzemelerle alakalı proseslerde hız, düşük enerji tüketimi, seçicilik ve maliyet-etkinlik birleşimini sağlayacak çözümlerin yetersizliğinden muzdariptir. 

AMAÇLAR

ECODISM projesinin amacı otomotiv endüstrisine zorlukları aşmak ve rekabet gücünü arttırmak için ekolojik ve ekonomik süreçleri sağlamaktır. Bu durum dış enerji kaynağına maruz kalındığında genişletilebilir olan yapıştırıcılarda aktif sistemlerin entegrasyonuyla yapılacaktır. Ayrıma işlemleri süreçlerini geliştirmek için ortaklar aşağıdaki konuların üzerinde duracaklardır:

 • Etkin sistemlerin özellikleri, sıcaklık hassasiyetliği ve kaplama bozulmasını önleme
 • Uygun enerji kaynaklarının türü ve aralığı, infrared, UV ve elektrik.
 • Deneylerin teknolojik sonuçları ve her ara birim için en iyi seçenekler
 • En uygun mikroküreleri tanımlayan bilgisayar matematiksel modeli
 • Bakım ve söküm işlemleri sırasında bu malzemeleri kullanmak için uygulanacak olan yöntemler ve süreçler
 • Konsorsiyum AB ülkerinin altısından ve İsviçreden katılan 12 ortağı bir araya getirir. Aynı zamanda yüksek teknolojili üç KOBİ de içerir. Konsorsiyum Avrupa Otomotiv Sanayi (carmakers, cam, plastik kompozit, vb için tedarikçiler) temsilcisidir.

iş tanımı

Dört ana temada 9 iş paketi vardır:

Özellikler:

 • Malzemelerin birleşimi
 • Geometri
 • Yapıştırıcıların uygulama yöntemleri
 • Söküm özellikleri, söküm protokolleri ve yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA)

Yapıştırıcı ve Aktif sistemler:

 • Yapıştırıcı içinde aktif sistemlerin entegrasyonu (genleşebilen mikroküreler, üfleme maddeleri, vb.)
 • Yapıştırıcıların formülasyonu

Montaj Hattı Uyumluluğu:

 • Somut örnekler üzerinde yapıştırıcıların uygulanması
 • Uygulama yöntemleriyle ilgili testler
 • Yapıştırma dayanıklılığı sağlanması
 • Ayrılma yeteneğinin dayanıklılığının sağlanması
 • Tam ölçekli testler

Enerji Kaynakları – Optimizasyon ve Modelleme

 • Adapte aktivasyon kaynakları seçimi (IR, UV, mikrodalga, vb.)
 • Enerji sağlama yönteminin bilgisayar modellemesi
 • Ayrıştırma sürecinin bilgisayar modellemesi

sonuçlar

Temel başarılar ve veriler şunlardır:

 • Özellikler
 • Yapışkan aktif birinci nesil sistemler.
 • Montaj yöntemleri
 • Ayrılma sürecinin bilgisayar modeli
 • Yapışkan aktif ikinci nesil sistemler
 • Birleştirme ve ayırma dayanıklılığı hakkında son raporlar
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi hakkında nihai rapor
 • Söküm protokolü

Şirketler

Sonuç raporu

http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201203/20120315_095754_18904_Publishable%20excecutive%20summary.pdf

© 2024 Ceramicx | Web Development by Granite Digital