I2E2 Teknoloji Merkezi

DePuy, Intel, HP, Bombardier, Aughinish Alumina ve daha birçok çokuluslu şirketler katılmıştır.  I2E2 nin öncelikli misyonu İrlandalı üretim şirketlerine yardımcı olma, maliyeti azaltma ve çevresel etkilerle alakalı enerji kullanımını azaltma üzerine dünyada önde gelen araştırma ve yenilikleri tanımlama, geliştirme ve uygulamaktır. Vizyonu ise Avrupa ve dünya lideri oalrak bilinen İrlanda Mükemmeliyet Merkezi olmaktır. 

  • Basınçlı Hava Sistemleri: Üretim ve dağıtım boyunca optimum verimliliği sağlamak için teknikler uygulamak ve geliştirmek
  • Uygun İş Ortamları: Minimum enerji tüketimi ile gerekli zamanlarda gerekli yerlere uygun çevre koşulları sunmak
  • Düşük Dereceli Isı Enerjisi: Emisyon azaltma ve ısı geri kazanım fırsatları sağlamak için yeni tekniklerin geliştirilmesi
  • Dinamik Güç Kullanımı: Anahtar araçların dinamik kontrolünü sağlamak için yöntemler
  • Eko Enerji Parkları: Sürdürülebilir sanayi parklarını desteklemek.

 

Ceramicx I2E2 Yaz 2012 direktörlüğü görevinden çekilmiştir.  Daha fazla bilgi için lütfen bakınız :  www.i2e2.ie

© 2024 Ceramicx | Web Development by Granite Digital