İnovasyon Partnerliği – Test Makinesi AR-GE Projesi


Dr. Mark Southern – Project Lead, Enterprise Research Centre, University of Limerick, Frank Wilson – MD Ceramicx IrelandYenilik Ortaklığı- Test Makinesi Ar-Ge 2008 yılında University of Limerick ve Ceramicx İnfrared Isıtma arasındaki kurulmuş ve 2 yıl boyunca Enterprise İrlanda tarafından finanse edilmiştir. Bu inovasyon ortaklığı 2011 Nisan ayında başarılı bir sonuca ulaşmıştır. Sağ resimdekiler; Dr. Mark Southern – Proje Lideri, Enterprise Araştırma Merkezi, University of Limerick ve Frank Wilson – Ceramicx İrlanda.

Yenilik ortaklığı merkezinin temeli seramik ve kuartz elektrik rezistansları için belirtilen nominal watt toleransları sistemlerinin geliştirilmesi üzerine dayanmaktadır. Değişim modu ve etkileri analizini kolaylaştırmak amacıyla testleri uygulamak için prototip bir makine geliştirmek gerekliydi. Bu süreç uygulama değişikliklerinin anlaşılmasını sağlamak için çalışmakta ve iyileştirme çabalarına yönelik ürün/süreç alanlarını vurgulamaktadır.

Yarı otomatik doğrulama sistemi ürün kalitesini güvence altına alıyor, performans özelliklerini kaydediyor ve üretilen her bir parça için veri topluyor. Bu veriler uygulama iyileştirmelerinin fark yaratacağı alanlarda değişim modu ve etkileri analizini kolaylaştırıyor.

Yeni Ceramicx sisteminin dört test aşaması vardır:

Flaş Testi: Bu Ceramicx kalite güvencesi testi yalıtım malzemelerinin elektrik bütünlüğünün doğrulanmasını sağlar. Aynı zamanda elektrikli ısıtma rezistanslarının ve tellerin sebep olabileceği üretim hatalarını saptamak için planlanmıştır.

Nominal Tolerans: Bu kalite güvence testi belirlenmiş Watt değerinden sapan ürünün gerçek Watt derecesini belirleyecek ve büyük farklılıkların azalmasına yardımcı olacaktır.

Yük Testi: Bu testte, sıcaklığı hızla yükseltmek için ürün yüksek voltajlı elektrik gücü ile enerjilendirilir. Belirli bir süre içinde ulaşılan ve ölçülen sıcaklık ürünün işlevselliğinin değerlendirilmesini sağlar.

Termal Analiz: Hedef sıcaklığa ulaştıktan sonra ürünün infrared görüntüleri ısıtıcı rezistansın görsel olarak incelenmesini sağlamak için kaydedilir. Her ürün için farklı olan bu görüntüler test edilir  – ürünlerin seri numaralarıyla eleştirilir-  ve izlenebilir. Bu görüntüler ürün üzerindeki ısı dağılımlarını belirlemek amacıyla test yazılımları kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilir. Termokulplu modeller için bütünlük, işleyiş ve termokulpların yerleşimleri de doğrulanmış olacaktır.

Ceramicx ve Limerick Üniversitesi İnovasyon ortaklık programı Enterprise İrlanda tarafından desteklenmiştir. Bu ortaklık her iki taraf için de olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Üniversite piyasada, üretimde araştırma ve proje uzmanlığı almak için etkin hale gelmiştir. Ceramicx ise üniversitedeki ısı aktarımıyla ilgili uzmanlıklardan ve bilimsel tecrübelerden yararlanmıştır.

Nisan 2011 de başarıyla sonuçlanan bu inovasyon ortaklığının ardından Ceramicx ve Limerick Üniversitesi Temmuz 2011’de Enterprise İrlanda tarafından onaylanan yeni bir ortaklık için başvuru da bulundular. Bu yeni inovasyon ortaklığı daha komplike ve daha büyük girişim oldu, seramik rezistans üretim sürecinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Ortaklarımızla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen linklere göz atınız.

 

© 2024 Ceramicx | Web Development by Granite Digital